Ve škole miluj studování …

„ Ve škole miluj studování, za školou studuj milování. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Lásku je třeba brát …

„ Lásku je třeba brát sportovně - pak budete šťasten. Berete-li ji zamilovaně, pak budete celý život trpět. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přítel je ten, který …

„ Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Hodnotu přítele poznáme, až …

„ Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Opravdový přítel je ten …

„ Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přítel se pozná v …

„ Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Radost ze štěstí přátel …

„ Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska je trpělivá, laskavá …

„ Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Kdo přemůže svůj hněv,ten …

„ Kdo přemůže svůj hněv,ten přemůže i své nepřátele “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Neopouštěj toho koho miluješ …

„ Neopouštěj toho koho miluješ pro toho kdo se ti líbí, neboť ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přátelství se může udržovat …

„ Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nebýt milován znamená pro …

„ Nebýt milován znamená pro dospělého člověka pouze něco nepohodlného, nepříjemného a smutného. Není to však nic, kvůli čemu bychom měli panikařit, chovat se násilnicky nebo se opíjet do němoty. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Lépe být smutný s …

„ Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nejde-li o život, jde …

„ Nejde-li o život, jde o hovno. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Bolest nad ztrátou druhého …

„ Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook