Zdraví je vzácná věc …

„ Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost. “

9Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Duše některých lidí jsou …

„ Duše některých lidí jsou tak silné, že jsou schopni obětí, jejichž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistí štěstí. “

9Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska se nedá měřit …

„ Láska se nedá měřit trváním. Z jednotek času rozhodují o ní ty nejkrásnější. Jediným okamžikem se prohrává nebo vítězí a jediná noc může mít pro lásku větší cenu než celý život. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Miluji tě a vím …

„ Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska způsobuje bolest, ale …

„ Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk je ztělesněná nejistota …

„ Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Mít příliš krásnou ženu …

„ Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Aby ti probodli srdce …

„ Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Ne dálkou ale zapomněním …

„ Ne dálkou ale zapomněním končí mnohá přátelství. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Slzy jsou jen projev …

„ Slzy jsou jen projev něčeho, co v srdci zanechává stopu. Stopu,které se chceme zbavit, ale víme, že nikdy nezmizí. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láskyplný člověk raději sám …

„ Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil. “

7Přidat hlas »
Sdílet na Facebook