Nepokoušej se utopit smutek …

„ Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Život brzo skončí a …

„ Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Ze všech vášní duše …

„ Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Veselí lidé se dopouštějí …

„ Veselí lidé se dopouštějí více bláznovství než smutní, smutní zato větších. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Smutní nenávidí veselé, veselí …

„ Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Je to smutné, ale …

„ Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Hudba je jedním z …

„ Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Je smutné, když něco …

„ Je smutné, když něco musíme považovat za hotové a uzavřené. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Proto jsi básníkem, šťastný …

„ Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého a zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nikdo není smutný sám …

„ Nikdo není smutný sám pro sebe. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Smutným hodiny se zdají …

„ Smutným hodiny se zdají dlouhé. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Stáří je smutné, ne …

„ Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nic není tak truchlivé …

„ Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný, ale že by měl být veselý. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Také vy jste cestoval? …

„ Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Z mnohého vědění mnoho smutku. …

„ Z mnohého vědění mnoho smutku. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook