Naše mládež miluje přepych. …

„ Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Učíme se po celý …

„ Učíme se po celý život. Až na školní léta. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jediným učitelem, kterému se …

„ Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Hrst elementárních znalostí a …

„ Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Zapsali jste se na …

„ Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

"To je život," povzdechla …

„ "To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov..." “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Pro život, ne pro …

„ Pro život, ne pro školu se učíme. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Koho museli do školy …

„ Koho museli do školy pohlavkovat, jak dorostl, hned se stal přítelem a podporovatelem školy. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Každý den pozoruji, jak …

„ Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Pohodlný život a lehko …

„ Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Celý život je vlastně …

„ Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Zkušenost je dobrá škola …

„ Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé. Čas je největší síla života. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Učit se pro život …

„ Učit se pro život a ne pro školu. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Historie je svědectvím času …

„ Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Citáty o škole

Všichni školou povinní to určitě znají jaká je ve škole nuda a k čemu mi to bude apod. Po přečtení několika citátů o škole možná zjistíte, že na té škole přecejen něco pozitivního bude.

Sdílejte citáty o škole na facebook a posuňte je tak ve výpise výš ať je vidí více lidí.