Brzy poznáš, že tvůj …

„ Brzy poznáš, že tvůj otec platil školné nadarmo. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Je nutné přiznat, že …

„ Je nutné přiznat, že určitý stupeň nestability je už s civilizací neslučitelný. Celkem vzato však velké éry lidstva byly érami nestability. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Musil je nejlepší učitel. …

„ Musil je nejlepší učitel. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nejsem učitelem, jsem jen …

„ Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Peršané posílají chlapce do …

„ Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Naneštěstí je pro přetížené …

„ Naneštěstí je pro přetížené učitele takřka nemožné zachovat si instinktivní náklonnost k dětem| postupně k nim nabudou tytéž pocity jako cukrářský učeň ke kremrolím. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Učitel je bezesporu finančně …

„ Učitel je bezesporu finančně podceněn jako pečovatel o děti, ale jako pedagog je šíleně přeplacen. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Učitel má být v …

„ Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být i každý otec a matka. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Abychom se naučili trpělivosti …

„ Abychom se naučili trpělivosti, musíme se téměř tak cvičit, jako když se učíme hudbě, zatím však skoro vždy jsme nepřítomni, když učitel přichází. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Dějiny mocenské politiky nejsou …

„ Dějiny mocenské politiky nejsou nic jiného než dějiny mezinárodního zločinu a morového vraždění ... Těmto dějinám se učí ve školách a mnozí z největších zločinců jsou prezentováni jako hrdinové. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Špatný voják, který svého …

„ Špatný voják, který svého učitele následuje s nářkem. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Chůva jest větším učitelem …

„ Chůva jest větším učitelem umělce nežli dějiny umění. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Pestovanie kamarátstva je pre …

„ Pestovanie kamarátstva je pre dieťa najpríjemnejšou stránkou školy. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Být v nejslabším táboře …

„ Být v nejslabším táboře znamená být v nejlepší škole. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Divadlo nabývá důležitosti jakožto …

„ Divadlo nabývá důležitosti jakožto společenské médium. Špatná divadla jsou stejně škodlivá jako špatné školy nebo špatné kostely, protože moderní civilizace rychle násobí tu kategorii, pro kterou je divadlo jak školou, tak kostelem. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook