Manželství čisté jest nejdůvěrnějším …

„ Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

S přítelem schopným kritiky …

„ S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Všichni chtějí mít přítele …

„ Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Soucit s přítelovým utrpením …

„ Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jsem raději zrazen falešným …

„ Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Zůstaň - to je …

„ Zůstaň - to je kouzelné slovo v přítelově slovníku. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Dlouho uvažuj, než někoho …

„ Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš …

„ Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Kde není rovnosti, přátelství …

„ Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přítel je člověk, který …

„ Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk umírá tolikrát, kolikrát …

„ Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Smích není špatný začátek …

„ Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk má být ke …

„ Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jeden dobrý přítel je …

„ Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Naučme se ukázat člověku …

„ Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook