Přítel je ten, který …

„ Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Hodnotu přítele poznáme, až …

„ Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Opravdový přítel je ten …

„ Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přítel se pozná v …

„ Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Radost ze štěstí přátel …

„ Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. “

6Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přátelství se může udržovat …

„ Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přátelství je součást lidského …

„ Přátelství je součást lidského štěstí. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Smutným údělem králů a …

„ Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele. “

5Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Skutečné manželství je zvláštní …

„ Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. “

4Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přítel je člověk, který …

„ Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. “

4Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Opravdový přítel vždycky uhodne …

„ Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. “

4Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Má-li vás něco opravdu …

„ Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. “

4Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska se podobá rannímu …

„ Láska se podobá rannímu stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života nezapadne. “

3Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přátelství je blízkost dvou …

„ Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná. “

3Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Minuta usmíření vydá za …

„ Minuta usmíření vydá za víc než celý život v přátelství. “

3Přidat hlas »
Sdílet na Facebook