Vezmi lásce iluzi a …

„ Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká. “

19Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Muž chce být první …

„ Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže. “

1Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Největším štěstím v životě …

„ Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. “

1Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jdi s tím, kdo …

„ Jdi s tím, kdo Tě miluje. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska je jako sen: …

„ Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska je mocnější než …

„ Láska je mocnější než zapomenutí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Hlavní je milovat a …

„ Hlavní je milovat a neptat se proč! “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Zemřít je snadnější než …

„ Zemřít je snadnější než žít! “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Běda těm, kdož milují …

„ Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska se podobá stromu. …

„ Láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Největším uměním je ve …

„ Největším uměním je ve štěstí neztratit rozvahu a v neštěstí klid. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Znát sám sebe ve …

„ Znát sám sebe ve štěstí, to není snadné. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O autorovi Victor Hugo

O autorovi Victor Hugo v naší databázi bohužel nic není.