Nežijeme proto, abychom jedli.Jíme …

„ Nežijeme proto, abychom jedli.Jíme proto, abychom žili. “

2Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Naše mládež miluje přepych. …

„ Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Kdo nás nutí násilím …

„ Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Lidský život není nic …

„ Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nemá být koráb zakotven …

„ Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Špatní lidé žijí, aby …

„ Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Lidský život není nic …

„ Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk má být ke …

„ Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Život nepodrobený zkoumání nemá …

„ Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Musíš se snažit vyhnout …

„ Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Vzdálenost nezabrání přátelství, může …

„ Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk má být takový …

„ Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jiní lidé žijí, aby …

„ Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nejvyšším úkolem není teoretické …

„ Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Pohodlný život a lehko …

„ Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O autorovi Sókratés

O autorovi Sókratés v naší databázi bohužel nic není.