Zdraví je vzácná věc …

„ Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost. “

9Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk je ztělesněná nejistota …

„ Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého. “

8Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Knihy považuji za nejlepší …

„ Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Prospěch z přátelské úsluhy …

„ Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jakmile se láska změní …

„ Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Domnívám se, že si …

„ Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Hledám jen poznání sebe …

„ Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Vynaložil jsem všechno své …

„ Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Kdo by lidi učil …

„ Kdo by lidi učil umírat, učil by je žít. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Máme si zuby nehty …

„ Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nikdo druhým nerozdává své …

„ Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

V lidském společenství nepotřebujeme …

„ V lidském společenství nepotřebujeme my, lidé, o nic víc úřadů, pravidel a životních předpisů, než jich potřebují jeřábi nebo mravenci ve svém. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O autorovi Michel De Montaigne

O autorovi Michel De Montaigne v naší databázi bohužel nic není.