Zklamání je nejpůsobivější prostředek …

„ Zklamání je nejpůsobivější prostředek, jak přivést lidi na správnou cestu. “

12Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk se nikdy neobětuje …

„ Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život. “

1Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Dřina dodává hrdosti tomu …

„ Dřina dodává hrdosti tomu, kdo ji vykonává. Dáš-li tuhle hrdost jen v nejmenším najevo, jsi vyřízený. Svět miluje a oslavuje jen lenochy, které čas od času napadne něco hezkého, co hned za tepla naservírují. Proč? Protože pohled na lenocha uklidňuje, protože jeho ochablost a malátnost vyvolává v tom, kdo se na něj dívá, příjemný pocit nadřazenosti, a konečně, protože lenoch dotvrzuje stupidní tradici, klišé bezstarostnosti a bohémského génia, který kašle na své nadání, mrhá jím a je tak zamotaný do svých nectností, že nemá nakonec vůbec žádnou hrdost. Nemluvě o tom, že dobrým nápadům lenochovým porozumějí lidé daleko snáz než velkému, důkladnému dílu svědomitého pracovníka. “

1Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska jako pouhý akt …

„ Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. “

1Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Pomyšlení, že nejsme ničím …

„ Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli vším, je obzvláště bolestné. To už člověk netrpí pouhou žárlivostí, tady je zraňována sebeláska. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Žena opravdu někdy zvířecky …

„ Žena opravdu někdy zvířecky trpí láskou, totiž snáší svoje neštěstí, jako zvíře snáší bolest, nesnaží se uzdravit, umí se jenom chvět a lízat si ránu. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jediné, co v lidském …

„ Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Žena se vždycky ráda …

„ Žena se vždycky ráda chlubí svým milencem, obzvlášť před přítelem, o kterém ví, že je do ní beznadějně zamilován. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Celý život je vlastně …

„ Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska se většinou dostavuje …

„ Láska se většinou dostavuje nevčas; příliš pozdě, když už jsou životy hotové a nic se nedá změnit, aniž by z toho vznikla škoda. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Cit neexistuje, pokud se …

„ Cit neexistuje, pokud se neprojeví a pokud si ho neuvědomíme. Cit nemá svůj vlastní život, jako strom nebo píseň. Je to vztek. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Muži podřizují lásku svému …

„ Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk, který žije dvojí …

„ Člověk, který žije dvojí život, má tykadla. Ví, kam až může zajít, aby nevzbudil pozornost. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Metafyzická úzkost je velké …

„ Metafyzická úzkost je velké útočiště životních ztroskotanců. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Člověk, který vchází do …

„ Člověk, který vchází do bordelu není totožný z člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O autorovi Jean Dutourd

O autorovi Jean Dutourd v naší databázi bohužel nic není.