Cit, jenž chybí v …

„ Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nejslavnější lidé své doby …

„ Nejslavnější lidé své doby bývají nuceni žít v ústraní. Jsou jak ptáci v lese, zpívají, oblažují přírodu a nikdo je nevidí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přátelství je trvalé, jestliže …

„ Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Teprve, když člověk umírá …

„ Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Je možné milovat a …

„ Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přítel odpustí omyl, odpustí …

„ Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Muž má zmoudřet do …

„ Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Co je první lásce …

„ Co je první lásce nejpůvabnější? Skutečnost, že zřídkakdy končí svatbou. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Paměť je tak krátká …

„ Paměť je tak krátká a život tak dlouhý. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska žije pouze z …

„ Láska žije pouze z důvěry. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Lidé seskupení do davu …

„ Lidé seskupení do davu jsou totiž ještě většími pokrytci, než když jsou z nějakých osobních důvodů nuceni hrát komedii. Proto stráví člověk valnou část svého života tím, že pleje, co si nechal v mládí ve vlastním srdci vybujet. Této operaci se říká nabývat zkušenosti. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Lichocení nikdy nevyzařuje z …

„ Lichocení nikdy nevyzařuje z velkých duší, je výsadou malých lidí, kterým se podaří se zmenšit ještě víc, aby mohli lépe vejít do životní sféry jiné osoby, kolem níž krouží. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Vnější zdání je pro …

„ Vnější zdání je pro hlupáky polovina života. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Neustálá práce je zákonem …

„ Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O autorovi Honoré De Balzac

O autorovi Honoré De Balzac v naší databázi bohužel nic není.