Upřímný přítel je ten …

„ Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ! “

31Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Nejlepší přítel je ten,co …

„ Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! “

2Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Já pocítila v životě …

„ Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem. “

1Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O lásku nebudu prosit …

„ O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne. “

1Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska je nemoc, která …

„ Láska je nemoc, která se nedá vyléčit. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Chladná žena je taková …

„ Chladná žena je taková, která ještě nepotkala muže, jehož by mohla milovat. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

S láskou ubývá čas …

„ S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Manželství může býti nebem …

„ Manželství může býti nebem, kde je láska a vzájemná úcta, mění se však v peklo, jakmile klesne ke sprostotě. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Přítele si udržíš jen …

„ Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Důvěra a láska muší …

„ Důvěra a láska muší chodit pospolu. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Někdy ovšem vidím se …

„ Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska k dětem je …

„ Láska k dětem je moje jediné štěstí. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Úcta se nezískává hrdostí …

„ Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Budiž srdce šťastné nebo …

„ Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jen v šetrné ruce …

„ Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O autorovi Božena Němcová

O autorovi Božena Němcová v naší databázi bohužel nic není.