Přítel je člověk, který …

„ Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. “

4Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Je to ale smutná …

„ Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky. “

2Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska je pro smysl …

„ Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Síla lásky spočívá v …

„ Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Když jsem měl dvacet …

„ Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Láska by měla být …

„ Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Hra je jeden z …

„ Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Kdybych měl k dispozici …

„ Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Jenom život, který žijeme …

„ Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Za svůj dlouhý život …

„ Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Pouze život, který žijeme …

„ Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Život jedince má smysl …

„ Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Úspěch v životě? To …

„ Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Den co den nesčetněkrát …

„ Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

Různá společenství se neřídí …

„ Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace. “

0Přidat hlas »
Sdílet na Facebook

O autorovi Albert Einstein

O autorovi Albert Einstein v naší databázi bohužel nic není.