Štěstí v podobě lásky …

„ Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. “

Sdílet na Facebook