Málokteré přátelství by vydrželo …

„ Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. “

Sdílet na Facebook